Skip to main content Skip to footer

0. klasse Musik, leg & bevægelse (MULE)

Vi synger sange og spiller på diverse rytmeinstrumenter, trommer og stavspil.
Vi laver forskellige musik- og bevægelseslege for derigennem, at stimulere børnenes musikalitet.
Vi arbejder med musikalske grundbegreber som fx forte/piano, direktion, hurtigt/langsomt osv.
Bl.a. bruges Music Mind Games, som er et internationalt anerkendt pædagogisk værktøj, til at lære børnene nodelære og musikteori på en sjov måde.
Undervisningen sigter på at skærpe børnenes appetit på viden om musik, og på at forberede dem på et senere instrumentvalg.
Alt i alt vil det være en grundlæggende introduktion til musiklokalet og det at spille musik sammen.
Eleverne bliver tilbudt at medvirke minimum en gang årligt i Musikskolens koncerter og øvrige arrangementer.  
   
Holdstørrelse: op til 8 børn

Sæsonstart- / slut:

Mandag: 21. august 2023 - 10. juni 2024
Tirsdag: 22. august 2023 - 4. juni 2024
Onsdag: 16. august - 29. maj 2024
Torsdag: 17. august - 6. juni 2024

36 undervisningsuger á 50 minutter


1. Giv FFO besked om tid og sted for undervisningen, samt første undervisningsdag.

2. De to første gange henter Musikskolelæreren børnene i FFO (undtaget på Solvangskolen) og følger dem til musiklokalet på skolen, i samarbejde med FFO.

3. Herefter skal forældre huske børnene på, at de skal til musik og de går selv i samlet flok frem og tilbage resten af sæsonen.

4. Husk at melde evt. afbud til læreren eller Musikskolens kontor.

Se mere her om at gå til Musik, leg & bevægelse