Skip to main content Skip to footer

1. klasse Musik, leg & bevægelse (MULE)

Elementært sammenspil, sang, rytme og nodelære.
Eleverne spiller på trommer, marimba, stavspil og rytme- og rasleinstrumenter med mulighed for flere andre instrumenter som f.eks. keyboard , trommesæt , blokfløjte, ukulele og trompet.
Der arbejdes med musikalske grundbegreber som fx Crescendo, forte/piano, direktion, skæve taktarter osv.
Vi laver forskellige musik- og bevægelses-lege, for derigennem at stimulere børnenes musikalitet.
Lektionerne vil være varierede, så vi både får tid til at synge rundt om klaveret, spille sambarytmer på rytmeinstrumenter, lære basale noder og lege med musikken.
Nogle undervisere bruger også Music Mind Games, som er et internationalt anerkendt pædagogisk værktøj, til at lære børnene nodelære og musikteori på en sjov måde.
Undervisningen sigter på at skærpe børnenes appetit på viden om musik, og også forberede dem på et evt. senere instrumentvalg
Eleverne bliver tilbudt at medvirke minimum en gang årligt i Musikskolens koncerter og øvrige arrangementer.

Holdstørrelse ca. 8 børn

Sæsonstart- / slut:

Mandag: 21. august 2023 - 10. juni 2024
Tirsdag: 22. august 2023 - 4. juni 2024
Onsdag: 16. august - 29. maj 2024
Torsdag: 17. august - 6. juni 2024

36 undervisningsuger á 50 minutter


Undervisere Vibeke Kjærholm Rasmussen, Lizanne Brøns og Naja Skøtt Olesen