Skip to the content

Grundskole

0. klasse Musikalsk legestue (MULE)

Vi synger sange og spiller på diverse rytmeinstrumenter, trommer og stavspil.
Vi laver forskellige musik- og bevægelseslege for derigennem, at stimulere børnenes musikalitet.
Vi arbejder med musikalske grundbegreber som fx forte/piano, direktion, hurtigt/langsomt osv.
Vi bruger Music Mind Games, som er et internationalt anerkendt pædagogisk værktøj, til at lære børnene nodelære og musikteori på en sjov måde.
Undervisningen sigter på at skærpe børnenes appetit på viden om musik, og på at forberede dem på et senere instrumentvalg.
Eleverne bliver tilbudt at medvirke minimum en gang årligt i Musikskolens koncerter og øvrige arrangementer.  
   
Holdstørrelse: op til 8 børn
Sæson: uge 35 til og med uge 23
Lektion: 50 minutter

1. Giv FFO besked om tid og sted for undervisningen, samt første undervisningsdag.

2. De to første gange henter Musikskolelæreren børnene i FFO og følger dem til musiklokalet på skolen, i samarbejde med FFO.

3. Herefter hjælper FFO med, at huske børnene på, at de skal til musik og de går selv i samlet flok frem og tilbage resten af sæsonen.

4. Afbud til læreren er normalt ikke nødvendigt undtagen: hvis det drejer sig om flere ugers fravær, første undervisningsgang, eller deltagelse i koncerter.

Se mere her om at gå til MULE


Vælg ønsket hold / undervisningssted og tryk tilmeld:
Tilmeld