Skip to the content

Grundskole

1. klasse MusikBASE

Elementært sammenspil, sang, rytme og nodelære.
Eleverne spiller på trommer og stavspil samt flere andre instrumenter som f.eks. keyboard , trommesæt , blokfløjte og ukulele.
Der arbejdes med musikalske grundbegreber som fx Crescendo, forte/piano, direktion, skæve taktarter osv.
Vi laver forskellige musik- og bevægelses-lege, for derigennem at stimulere børnenes musikalitet.
Vi bruger også Music Mind Games, som er et internationalt anerkendt pædagogisk værktøj, til at lære børnene nodelære og musikteori på en sjov måde.
Undervisningen sigter på at skærpe børnenes appetit på viden om musik, og også forberede dem på et evt. senere instrumentvalg
Eleverne bliver tilbudt at medvirke minimum en gang årligt i Musikskolens koncerter og øvrige arrangementer.

Holdstørrelse ca. 8 børn
Sæson 36 undervisningsuger fra uge 35 til og med uge 23
Lektion 50 minutter
Undervisere Vibeke Kjærholm Rasmussen, Lizanne Brøns, Birgitte Eriksen
 
 
 

Vælg ønsket hold / undervisningssted og tryk tilmeld:
Tilmeld