Talentlinien

Talentlinien henvender sig fortrinsvis til elever der har et mål og ønske om at søge ind på videregående musikuddannelser.

Alder: Elever optages fra ca. 14 år. (det er muligt at gå på talentlinien i 3 år)

Optagelsesprocedure: Der afholdes optagelseskoncert den 7. marts 2019 kl.19.30 til 21.00 i Farum Kulturhus.
Klaver- og guitarelever spiller solo. Alle andre elever akkompagneres af klaver eller guitar (evt. af egen lærer eller medstuderende). Der spilles/synges ca. 5 min. Der vil være et gennemgående optagelsesudvalg bestående af lærere og ledelse fra Furesø Musikskole.

Minimumskrav til alle ansøgere: 
- kan fortolke og udtrykke sig musikalsk udover evnen til reproducere og imitere
- udviser særlig interesse og engagement, og kan arbejde selvstændigt
- kan fungere i en sammenspilssituation
- har et grundlæggende nodekendskab

For ansøgere til den rytmiske del desuden:
- har et grundlæggende kendskab til imitation og improvisation

Undervisning: Undervisningen består af 45 min. hovedfag, 20 min. bifagsklaver, hørelære/teori, sammenspil (lokalt og Kvintorat). Der udarbejdes en målsætning/handlingsplan mellem hver elev og lærer gældende for hvert år.

Koncerter og arrangementer: Alle elever på talentlinien deltager i minimum 2 talentkoncerter og en årsprøve lokalt. I Kvintorat-regi (regionalt samarbejde mellem Ballerup, Furesø, Gentofte, Gladsaxe og Herlev musikskoler) arrangeres der fælles: performance workshop, masterclass/clinics, koncertekskursion, koncert med optagelse.

Elev- og forældrekontakt: 
Der afholdes forældre/elev-informationsmøde ultimo maj. Forældrene bliver her informeret om:
- det engagement og den opbakning, der forventes af forældrene
- den målsætning, som lærer og elev udarbejder ved sæsonstart
- muligheden for et forældremøde i slutningen af sæsonen hvor alle involverede lærere deltager

Pris: Prisen for at gå på talentlinien er 7.673 kr. for sæson 2018/19

Antal elever: Furesø Musikskole har plads til max. 15 elever på talentlinien (samtlige årgange).

Årsprøve: Der afholdes årsprøve 29. april 2019 (for elever på sæson 2018/19) i Kulturhuset i Farum.

Evalueringsmøde: Der afholdes evalueringsmøde for alle lærere som har elever på talentlinien.

For yderligere information kontakt skoleleder Jes Gram (jgra@furesoe.dk)