Udvidet undervisningstilbud (UUT)

Udvidet undervisningstilbud henvender sig til de elever, der har fulgt Musikskolens "grundtilbud" i min 2 sæsoner, men som ønsker at fordybe og engagere sig yderligere for at udvikle deres talent.

Alder: ca. 8 - 25 år

Optagelsesprocedure: Der er ikke optagelsesprøve til UUT - men det kræver en indstilling fra hovedfagslæreren.

Undervisning: Undervisningen består ugentligt af enten 30 eller 45 min hovedfag (se prisforskel). Gratis deltagelse på sammenspilshold og hørelære/teori.
Der udarbejdes en målsætning/handlingsplan mellem hver elev og lærer.
Undervisningen tilpasses individuelt. 

Evt. årsprøve: Undervisningen kan evt. foregå efter "gradingsystemet" og afsluttes i maj med årsprøve (beslutningen er op til elev og lærer).

Koncerter/arrangementer: Alle elever på UUT deltager aktivt i minimum 2 koncerter pr sæson.
Elever på UUT kan også inddrages i projekter på talentlinien.
Eleverne deltager i minimum 1 koncertekskursioner pr. sæson (f.eks. debutkoncerter på konservatorierne).

Elev- og forældrekontakt: Der kan afholdes et forældre/elev- informationsmøde i uge 35 (august).
Der informeres om det engagement og den opbakning, der forventes af elev og forældre samt udarbejdelse af en målsætning mellem lærer og elev.

Tilmelding:  Du tilmelder dig UUT ved de enkelte instrumenter.

Pris: Prisen på UUT med 30 min. hovedfag er kr. 6.915 kr. for en sæson.
         Prisen på UUT med 45 min. hovedfag er kr. 9.270 kr. for en sæson.

 For yderligere information kontakt skoleleder Jes Gram, jgra@furesoe.dk