Skip to the content
5
oktober

Skolekor-og orkesterprojektkoncert v/Jakob Høgsbro

Kl. 17:15 - 19:00
Koncert kl. 17.15 og 18.15 i Galaksen i Værløse. Under ledelse af Jakob Høgsbro vil skolekor fra Furesø Kommune give koncert sammen med musikskoleelever fra Furesø Musikskole
5
oktober

Gallerikoncert

Kl. 19:30 - 21:00
Koncert i Galleriet i Farumkulturhus med elever fra Furesø Musikskole
11
oktober

DR Big Band i Galaksen

Kl. 19:30 - 21:30
DR Big Band under ledelse af deres chefdirigent Miho Hazama giver koncert i Galaksen. Elever fra Furesø Musikskole og Kvintoratets Talentlinje medvirker i første halvdel af koncerten. Billetinfo følger.
13
oktober

Foyerkoncert

Kl. 19:00 - 20:00
Elever v/Steen Markmann, Per Pålsson og Michael Norman Sørensen deltager ved koncerten Foyeren i Farum Kulturhus.
2
november

Koncert i Galleriet

Kl. 19:30 - 20:30
Elever v/Karin Herjö-Bjerghave og Cecilia Rischel deltager ved koncerten i Galleriet i Farum Kulturhus.
2
november

HareskovKoret synger til morgensang

Kl. 08:15 - 09:00
HareskovKoret synger til morgensangen i Hjerterummet på Hareskov Skole under ledelse af Marianne Eriksen og Philip Knudsen.
7
november

Gallerikoncert

Kl. 19:30 - 20:30
Koncert i Galleriet i Farum Kulturhus med elever fra Furesø Musikskole.
14
november

Talent/UUT-koncert

Kl. 19:30 - 20:30
Ved koncerten i Galleriet i Farum Kulturhus deltager elever fra Furesø Musikskoles Talentlinje samt UdvidetUndervisningsTilbud.
26
november

Lærerkoncert

Kl. 10:30 - 11:30
Lærere ved Furesø Musikskole spiller koncert i Farum Kulturhus Foyer. Koncerten er gratis.
1
december

Jul i Stavnsholtkirken

Kl. 19:30 - 20:30
Traditionen tro spiller elever fra Furesø Musikskole julen ind i Stavnsholtkirken.
3
december

Juleafslutning i Galaksen

Kl. 09:00 - 14:00
Grundskoleelver ved Vibeke Rasmussen, Lizanne Brøns og Jonas Scheffler afholder juleafslutning i Orbit i Galaksen, Værløse. Koncerttidspunkt følger.
8
december

De 9 læsninger

Kl. 19:30 - 20:30
Traditionen tro deltager elever fra Furesø Musikskole i De 9 læsninger i Værløse Kirke.