Skip to main content Skip to footer

Fokuslinje

Fokuslinjen henvender sig både til elever, som ønsker at fordybe sig mere i musikken og til elever, der har et mål og ønske om at søge ind på videregående musikuddannelser.

Alder
Elever optages fra ca. 12 år (det er muligt at gå på Fokuslinjen i et ubegrænset antal år).

Optagelse
Elevens lærer indstiller den enkelte elev til Fokuslinjen.

Det forventes at eleven
- kan fortolke og udtrykke sig musikalsk udover evnen til at reproducere og imitere
- udviser særlig interesse og engagement, og kan arbejde selvstændigt
- kan fungere i en sammenspilssituation
- har et grundlæggende nodekendskab

For ansøgere til den rytmiske del desuden
- har et grundlæggende kendskab til imitation og improvisation

Undervisning
Undervisningen består af 45 min. hovedfag samt 3 selvvalgte aktiviteter i løbet af et skoleår. Et aktivitetskatalog kan rekvireres hos musikskoleledelsen.

Koncerter og arrangementer
Alle elever på Fokuslinjen forventes at deltage ved koncerter i løbet af året. Både lokalt i Furesø samt i Kvintorats-regi, som er et talentsamarbejde mellem Ballerup, Furesø, Gentofte, Herlev, Gladsaxe og Lyngby musikskoler.

Pris
Prisen for at gå på Fokuslinjen er 8.838 kr. for sæson 2024/2025.

Antal elever
Furesø Musikskole har plads til maximum 15 elever på Fokuslinjen (samtlige årgange).

Evalueringsmøde
Der afholdes evalueringsmøde for alle lærere, som har elever på Fokuslinjen.

For yderligere information kontakt skoleleder Jes Gram (jgra@furesoe.dk)