Skip to main content Skip to footer

Furesø Musikskole 60 år

Furesø Musikskole 1963 – 2023

En rund fødselsdag skal fejres behørigt, og det har vi valgt at gøre ved en perlerække af koncerter i efteråret 2023, hvor alle fagområder af Musikskolen får mulighed for at dedikere en hel koncert til præcis den musik, de brænder mest for. Samtidig får også flest mulige elever ved Musikskolen mulighed for at være med i festlighederne. Programmet finder du på de følgende sider.

Furesø Musikskole har gennemgået en stor udvikling siden 1963, hvor Musikskolen blev grundlagt af Knud Murmann Jensen med 41 elever fordelt på klarinet, klaver, sang og blokfløjte. Borgerne i Furesø Kommune har i den grad taget Musikskolen til sig, da der i dag er 1000 elever i alderen 0 – 87 år og undervisning i 20 solofag. Målt på indbyggertal gør det Furesø Musikskole til en af de største kommunale musikskoler på landsplan.  

I 2023 vægter vi fortsat 1-1 instrumentalundervisningen efter mesterlærerprincippet højt, men mange andre tilbud er kommet til undervejs. Det vidner bl.a. om en stadigt voksende rytmikundervisning i hele for- og grundskoleområdet. Musikskolen har ligeledes et aktivt band-miljø og mange sammenspilshold i forskellige størrelser, alder og genrer samt kor. Alt sammen kun muligt, fordi Musikskolens 31 lærere gør en stor indsats for, at så mange elever som muligt kommer til at opleve det at skabe musik sammen med andre.

Det høje aktivitetsniveau kan også aflæses af den imponerende koncertkalender, der hvert eneste år byder på DrumCamp, festivaler og elever der medvirker ved f.eks. byrådsmøder, statsborgerskabsceremonien, Kunstens Dag i Hareskov og Aftenåbent i Værløse udover Musikskolens egne koncerter.

På Furesø Musikskole mener vi, at der skal være plads til både bredde og elite. Derfor har vi nu siden 2010 drevet en Talentlinje sammen med 4 nabokommuner. Det gør vi, fordi det er værdifuldt for den enkelte elev at have mulighed for at kunne fordybe sig i sit fag og møde andre unge med de samme interesser. Samtidigt styrker det samarbejdet mellem kommunerne og fællesskabet omkring musikken for børn og unge, og vi bidrager til fødekæden i det danske musikmiljø. Af samme grund var Furesø Musikskole med til at igangsætte Nordsjællands Ungdomssymfoniorkester (NUO) i samarbejde med 4 andre musikskoler. Orkestret spiller nu på sin 7. sæson.

I det seneste år har vi haft fokus på at skabe plads til de lidt ældre af vores elever i en atmosfære, hvor de kan være mere selvorganiserende og på den måde styrke fællesskabet omkring musikken. I øjeblikket f.eks. i forbindelse med Jam i Billen. Og så er en del af Musikskolens lærere for nyligt blevet efteruddannet igennem et musikterapeutisk perspektiv med fokus på autismespektret, for bedre at kunne undervise og give adgang til musikkens verden for elever med særlige udfordringer.

Det er således vores overbevisning, at Musikskolen er inde i en spændende udvikling, hvor vi fortsætter med at styrke kerneopgaven og samtidigt hæver blikket og udvikler nye tværfaglige samarbejder, der udvider perspektivet på Musikskolens samfundsrelevans.