Bestyrelse

Peter Martin Søhuus

Forældrerepræsentant


Kiirsten Jensen

Forældrerepræsentant


Junying Mo

Forældrerepræsentant


John Cederberg

Elevrepræsentant for voksenafdelingen


Anders Matthias Overgaard Hjorth

Elevrepræsentant for børne- og ungeafdelingen


Egill Hullgaard

Udpeget af Byrådet


Henrik Poulsen

Udpeget af Byrådet


Lennart Kamp

Tillidsrepræsentant for lærerne


Pia Kaufmanas

Lærerrådsformand