Skip to the content

Talentlinje

Talentlinjen henvender sig fortrinsvis til elever der har et mål og ønske om at søge ind på videregående musikuddannelser.

Alder
Elever optages fra ca. 14 år (det er muligt at gå på talentlinjen i 3 år).

Optagelsesprocedure
Der afholdes optagelsesprøve den 9. marts 2020.
Klaver- og guitarelever spiller solo. Alle andre elever akkompagneres af klaver eller guitar (evt. af egen lærer eller medstuderende). Der spilles/synges ca. 5 min. Der vil være et gennemgående optagelsesudvalg bestående af lærere og ledelse fra Furesø Musikskole.

Minimumskrav til alle ansøgere
- kan fortolke og udtrykke sig musikalsk udover evnen til reproducere og imitere
- udviser særlig interesse og engagement, og kan arbejde selvstændigt
- kan fungere i en sammenspilssituation
- har et grundlæggende nodekendskab

For ansøgere til den rytmiske del desuden
- har et grundlæggende kendskab til imitation og improvisation

Undervisning
Undervisningen består af 45 min. hovedfag, 20 min. bifagsklaver, hørelære/teori, sammenspil (lokalt og Kvintorat). Der udarbejdes en målsætning/handlingsplan mellem hver elev og lærer gældende for hvert år.

Koncerter og arrangementer
Alle elever på talentlinjen deltager i minimum 2 talentkoncerter og en årsprøve lokalt. I Kvintorats-regi (regionalt samarbejde mellem Ballerup, Furesø, Gentofte, Gladsaxe og Herlev musikskoler) arrangeres der fælles: performance workshop, masterclass/clinics, koncertekskursion, koncert med optagelse.

Elev- og forældrekontakt
Der afholdes forældre/elev-informationsmøde ultimo maj. Forældrene bliver her informeret om:
- det engagement og den opbakning, der forventes af forældrene
- den målsætning, som lærer og elev udarbejder ved sæsonstart
- muligheden for et forældremøde i slutningen af sæsonen hvor alle involverede lærere deltager

Pris
Prisen for at gå på talentlinjen er 7.830 kr. for sæson 2019/20.

Antal elever
Furesø Musikskole har plads til maximum 15 elever på talentlinjen (samtlige årgange).

Årsprøve
Der afholdes årsprøve 27. april 2020 (for elever på sæson 2019/20) i Kulturhuset i Farum.

Evalueringsmøde
Der afholdes evalueringsmøde for alle lærere som har elever på talentlinjen.

For yderligere information kontakt skoleleder Jes Gram (jgra@furesoe.dk)